Ubezpieczenia

Od 2003 roku wszystkich uczestników wyjazdów organizowanych przez nasze biuro ubezpieczamy, w ramach ubezpieczenia KL (kosztów leczenia), NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), OC/O (odpowiedzialności cywilnej na osobie trzeciej), OC/R (odpowiedzialności cywilnej na rzeczy), ryzyka uprawiania narciarstwa, żeglarstwa, kajakarstwa, nurkowania, w jednej z największych i najsolidniejszych firm ubezpieczeniowych świata: Allianz S.A.

allianz elvia

Kilkakrotnie, zwłaszcza podczas wyjazdów narciarskich, w praktyce sprawdzaliśmy działanie polisy i zawsze było ono w pełni profesjonalne i niezawodne, nie wymagające od poszkodowanego angażowania własnych środków finansowych.

Obecnie w ramach współpracy w oparciu o umowę agencyjną i udzielone nam pełnomocnictwa ubezpieczamy uczestników naszych imprez jak również proponujemy Państwu indywidualne ubezpieczenia turystyczne w ramach programu Tramp.

Nie ruszając się sprzed komputera możecie zawrzeć umowę ubezpieczenia turystycznego TRAMP proponowaną przez wiodące i znane na całym świecie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ALLIANZ S.A., gwarantujące wszechstronną i na najwyższym poziomie, pomoc medyczną w ramach ubezpieczenia KL (pokrycie kosztów leczenia) bez konieczności angażowania własnej gotówki, pokrycie szkód wyrządzonych osobie trzeciej i na jej mieniu w ramach ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), pokrycie następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia NNW, proponujące atrakcyjne ubezpieczenia z tytułu uprawiania narciarstwa , żeglarstwa, kajakarstwa, raftingu.

Polecamy również atrakcyjne ubezpieczenia biznesowe oraz zniżki grupowe i upusty dla stałych klientów...
Zapytanie: Wystarczy, że wyślecie na adres: gkrawczyk [at] skiandsail.pl swoje dane oraz termin i miejsce oraz rodzaj wyjazdu a dostaniecie kalkulacje polisy oraz, gdy zdecydujecie się ją wykupić, jej potwierdzenie i numer. Płatności dokonacie przelewem na konto biura